Hurtownie materiałów budowlanych BUDINPOL

Keramzyt budowlany – idealny materiał izolacyjny i drenażowy

Keramzyt to lekkie kruszywo ceramiczne, niezwykle pomocne i sprawdzone przy remontach budynków. Tam, gdzie dawniej stosowano ciężkie gliniane polepy, gruz, piasek, żwir, obecnie często wykorzystuje się keramzyt. Stanowi on wielozadaniowy, skuteczny zamiennik wypełnień i izolacji przy remontach drenaży, podłóg na gruncie, stropów ceglanych i drewnianych, sklepień oraz stropodachów płaskich.

keramzyt budinpol

Podwójna izolacja ścian piwnic

Przystępując do remontu starego budynku, często stajemy przed problemem zawilgocenia ścian piwnic. Nierzadko, po ich odkopaniu, spotykamy się z brakiem jakiejkolwiek izolacji. A im budynek starszy, tym prawdopodobieństwo wystąpienia takiej izolacji jest mniejsze. Nasuwa się pytanie: czyżby dawni budowniczowie nie dostrzegali problemu wilgoci w gruncie? Wprost przeciwnie! Wokół większości budynków z początku minionego wieku i dawniejszych układano drenaż. I to on przez dziesiątki lat stanowił przeciwwilgociowe zabezpieczenie ścian budynków, zarówno w zakresie izolacji poziomej, jak i pionowej.

Pojawia się kolejne pytanie: dlaczego większość starych drenaży obecnie nie działa? Paradoksalnie, najczęstszą przyczyną jest poprawa standardów użytkowych w budynkach, polegająca np. na doprowadzeniu kanalizacji sanitarnej, gazu, instalacji telefonicznej itp. W trakcie wykopów dla nowych przyłączy natrafiano na ceramiczne rurki, które usuwano, przerywając jednocześnie sprawnie działający drenaż. Skutkiem tego woda gromadziła się w pozostawionej części drenażu i z braku możliwości dalszego odpływu powodowała znaczne zawilgocenie gruntu oraz przyległych murów.

Kermazyt – skuteczna odbudowa drenażu

Rozwiązaniem opisanego problemu jest odbudowa lub wykonanie nowego drenażu, który spowoduje osuszenie gruntu. Obecnie najczęściej używanym materiałem zasypowym jest żwir. To pozbawione drobnych ziaren kruszywo ściąga i przemieszcza wodę do rur drenarskich. Dodatkowo, obsypka drenarska może spełniać również drugą funkcję – izolatora ocieplającego ściany w gruncie. Warunkiem jest wykorzystanie materiału o znacznie niższym współczynniku λ niż ten, który ma grunt czy żwir.

Sprawdzonym materiałem do drenażu i izolacji termicznej jest lekkie kruszywo ceramiczne Leca® Kermazyt. Produkt ten jest mrozoodporny, a jego współczynnik λ w stanie wilgotnym najczęściej nie przekracza wartości 0,160 W/mK, podczas gdy ten sam współczynnik dla gruntu czy żwiru jest ponad pięciokrotnie wyższy i wynosi 0,900 W/mK.

Jak wykonać drenaż z wykorzystaniem keramzytu?

Do wykonywania zasypek drenarskich zalecane jest stosowanie Leca kermazytu budowlanego L o granulacji 10-20 mm i ciężarze nasypowym 290 kg/m3 ± 15%. Współczynnik filtracji klasyfikuje Leca® KERAMZYT na poziomie zasypek – gruntów dobrze przepuszczalnych (na równi ze żwirem). Ponieważ ciężar nasypowy keramzytu w stosunku do żwiru jest sześciokrotnie niższy, zmniejsza się również parcie poziome na mur (co jest szczególnie istotne przy zasypywaniu wysokich murów). Ponadto, przy zasypywaniu lekkim kruszywem unika się przypadkowych deformacji i zmiany spadków rur drenażowych oraz uszkodzeń pionowych izolacji muru z płyt EPS i XPS. Keramzyt może też zastąpić wspomniane płyty przejmując pełną ochronę cieplną ścian w gruncie.

Aby ograniczyć wnikanie drobnych części piaskowych i ilastych do zasypek drenażowych, zaleca się oddzielenie keramzytu od gruntu geowłókniną separacyjną. Warstwa ta wydłuża sprawność filtracyjną zasypki, a po kilkudziesięciu latach można ją wymienić, stosując jako wypełnienie powtórnie ten sam keramzyt. Kermazyt marki Leca, jako kruszywo ceramiczne wypalane w wysokiej temperaturze, jest odporny na działanie wód gruntowych i opadowych, w których mogą znajdować się rozpuszczone nawozy oraz inne związki chemiczne (np. kwaśne deszcze). Jest również neutralny w kontakcie z izolacjami bitumicznymi.

Przykłady zastosowań keramzytu

Keramzyt Leca wykorzystywany jest głównie jako obsypka przy drenażach opaskowych budynków, drenażach budynków na skarpach, drenażach podposadzkowych, drenach francuskich (eliminujących przydrożne rowy), drenażach pod roślinami. Skutecznie sprawdza się też w wielu innych rozwiązaniach.

W przypadku, gdy nie ma potrzeby wykonywania drenażu, a uzasadnione jest docieplenie ścian w gruncie, wystarczy przy ścianie ustawić pionowo jedną lub kilka warstw worków z keramzytem Leca izolacyjnym L, a następnie całą tę izolację obsypać gruntem. Średnia grubość jednego worka z keramzytem to ok. 17 cm. Tego typu izolacja jest termicznie równoważna styropianowi grubości ok. 7 cm. Na 1 m2 izolacji należy ustawić 3 worki.

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas

Budinpol

    Zobacz także

    Budinpol

    Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty