Hurtownie materiałów budowlanych BUDINPOL

Jak dozbroić strop systemowy lub strop panelowy (np. Teriva?)

Stropy systemowe nazywane również stopami panelowymi to rodzaj monolityczno-prefabrykowanego stropu gęstożebrowego i belkowo-pustakowego. W skład stropu systemowego wchodzą kratownicowe, belki stropowe, pustaki betonowe oraz zaprawa betonowa. Całość stanowi bardzo zwartą i stabilną konstrukcję.

strop teriva

Podczas budowy stropu przy układaniu belek stropowych należy zastosować podpory montażowe i rozstawić je w odległościach nie większych niż 2 m. Na brzegach stropów, ściankach konstrukcyjnych i ścianach, które są równoległe do belek stropowych powinno się wykonać wieńce żelbetowe. O ile projekt nie zakłada inaczej, wieńce żelbetowe powinny składać się co najmniej 4 sztuk drutu zbrojeniowego o średnicy 10 mm lub z 3 sztuk o średnicy 12 mm, natomiast strzemiona powinny być wykonane z drutu o średnicy 4,5 mm/250 mm.

Zbrojenie podporowe zwiększa jakość użytkową stropu, minimalizuje ugięcie i zarysowanie, dlatego należy wykonać je we wszystkich żebrach belek stropowych o rozpiętości ponad 6,00 m. A ponadto:

  • przy rozpiętości stropu do 3,80 m należy stosować jedno żebro rozdzielcze w środkowej części stropu,
  • przy rozpiętości stropu powyżej 3,80 m należy stosować dwa żebra rozdzielcze,
  • przy rozpiętości od 6,20 do 7,20 m należy stosować trzy żebra rozdzielcze.

Szerokość żebra powinna wynosić od 70 do 100 mm, wysokość minimalna 120 mm. Żebra powinny być zakotwione w wieńcach na dł. min. 50 cm, o średnicy drutu zbrojeniowego ≥ 12mm.

Ponadto pod ściankami działowymi górnej kondygnacji, usytuowanymi równolegle do belek stropowych, należy wykonać wzmocnione żebra stropowe przez ułożenie dwóch belek stropowych obok siebie lub wykonanie w stropie dodatkowej belki żelbetowej. Przy lekkich ściankach działowych dodatkowe zbrojenie nie jest konieczne.

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas

Budinpol

    Zobacz także

    Budinpol

    Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty