Hurtownie materiałów budowlanych BUDINPOL

Czy drzwiczki wyczystkowe/rewizyjne są niezbędne w kominie?

Drzwiczki wyczystkowe lub drzwiczki rewizyjne są niezbędne w kominie dla zapewnienia możliwości prawidłowego wykonania przeglądu przewodu kominowego oraz usunięcia z dna komina grubszych nieczystości np. sadzy.

wyczystka komina

Ponadto konieczność stosowania drzwiczek wyczystkowych lub drzwiczek rewizyjnych w kominie jest zapisana w obowiązujących przepisach prawnych w Rozporządzenieniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 §146.2), który brzmi:

„Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku występowania spalin mokrych – także w układ odprowadzenia skroplin”.

Z powyższych względów zdecydowanie rekomendujemy montaż drzwiczek wyczystkowych lub drzwiczek rewizyjnych do komina.

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas

Budinpol

    Zobacz także

    Budinpol

    Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty