Hurtownie materiałów budowlanych BUDINPOL

Jak prawidłowo ułożyć membranę dachową?

Membrana dachowa nazywana również folią dachową na celu stworzenie warstwy izolacyjnej, która chroni konstrukcję dachu przed wpływem wilgoci. Dodatkowo membrana dachowa stanowi okrycie termoizolacyjne odporne na działanie promieniowania UV, ognia i wysokich temperatur oddziałujących na powierzchnię dachów szczególnie w miesiącach letnich. Poprawny montaż jest niezbędny dla zachowania odpowiedniej termoizolacji przed wilgocią z zewnątrz, a także odprowadzanie wilgoci z ocieplenia.

membrana dachowa

Folie i membrany dachowe można podzielić na:

  • folie dachowe niskoparoprzepuszczalne
  • membrany dachowe

Pierwszy z produktów, czyli folia dachowa, może być stosowany jako warstwa wstępnego krycia na krokwiach, ale bez możliwości styku z termoizolacją i/lub deskowaniem. Drugi z produktów, czyli membrana dachowa, układana jest na krokwiach w bezpośrednim styku z termoizolacją lub na deskowaniu (informacje o sposobie zastosowania znajdują się na etykiecie produktu).

Najczęściej podczas montażu układamy membranę dachową napisami do góry. Rolkę membrany dachowej układamy równolegle do okapu na krokwiach lub deskowaniu. Mocowanie membrany dachowej wykonuje się używając takera młotkowego przytwierdzając ją zszywką do krokwi lub deskowania.

Pasy membrany dachowej układa się z zakładem ok. 10 cm na warstwie niższej. Wielu producentów zaznacza na swoich foliach dachowych linię zakładu. W przypadku dachów o niewielkim nachyleniu, membrany dachowe układa się z większym zakładem np. 15-20 cm często sklejając warstwę górną z dolną na łączeniu.

Szczegóły mocowania membrany dachowej przy niskich kątach producenci podają w instrukcjach montażu. Membrana dachowa nie powinna być wystawiona dłużej na działanie promieni UV niż podaje to producent. Najczęściej podawanym przez producentów czasem odporności na UV jest 8 – 16 tygodni. Bardzo ważne jest, aby membranę dachową w miejscach przecięcia połaci dachowych jak kosze dachowe, naroża i kalenice, układać zgodnie z zalecaniami producentów membran i materiałów termoizolacyjnych.

W prawidłowym montażu, membrana dachowa w pierwszej warstwie powinna być układana wzdłuż kosza dachowego, kolejna druga warstwa powinna być układana na przeciwległą połać na długość ok 0,7 do 1 m, aby dało się ją zamontować do krokwi. Trzecia warstwa, podobnie jak druga, powinna być układana w kierunku przeciwległej połaci. Można ją zakończyć w osi kosza, ale można również wyłożyć membranę dachową na ok 0,7 do 1 m na połać. Zatem w koszu powinny być ułożone 3 warstwy membrany dachowej.

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas

Budinpol

    Zobacz także

    Budinpol

    Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty