Jesteśmy obok Ciebie

Nasza oferta obejmuje pełną gamę materiałów budowlanych. Zapraszamy do naszych oddziałów handlowych.

Regulamin newslettera

§ 1.

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Budinpol Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073828, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 1 904 000,00 zł, NIP 895-16-88-307, REGON 932101969, zwany dalej „Budinpol”.

§ 2.

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Budinpol na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty Firmy Budinpol i promocjach organizowanych przez Przedsiębiorstwo.

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Budinpol, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

§ 3.

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 4.

1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.budinpol.com.pl
w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Budinpol Sp. z o.o. i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

2. Następnie Budinpol na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności i ochrony danych osobowych. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i ochrony danych osobowych i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Budinpol, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 5.

Budinpol informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

§ 6.

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 7.

1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy iod@budinpol.com.pl, pocztą na adres Budinpol podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu w pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.

§ 8.

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 9.

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres iod@budinpol.com.pl, pocztą bezpośrednio na adres Budinpol podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie Budinpol.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości
w usłudze Newsletter, świadczonej przez Budinpol.

3. Budinpol rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 10.

1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności
w korespondencji z Budinpol lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.

2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy
o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

zamknij
Budinpol sp. z o.o. na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.